Regrese - hlubinná abreaktivní regresní psychoterapie


Regresi v Čechách zdokonalil a vytvořil k ní teorii Ing.Andrej Dragomirecký. Vydal i učebnice Psychoterapie I a II a jak říká hlubinná abreaktivní psychoterapie zpracovává traumata vědomá i nevědomá. Psychoterapeutický postup regresní terapie využívá asociační schopnosti člověka, které umožňují vybavit si a znovu procházet události ze současného života, raného dětství, ale i životů minulých. Je jedno, zda klient věří nebo nevěří na existenci minulých životů, pokud je podvědomí uvolní, jsou velkým přínosem pro klienta, pro odstranění jednotlivých bloků a nežádoucích přesvědčení a pro řešení jeho problémů v současném životě.

V čem regrese pomáhá:
  • somatické potíže (migrény, pooperační stavy)
  • traumata
  • chronické obtíže
  • fobie
  • alergie
Jak to probíhá:

Na prvním sezení nejprve vysvětlím, jakým způsobem bude regrese probíhat, jaké činnosti je vhodné po terapii vynechat a klient se může na cokoliv zeptat tak, aby se cítil bezpečně. Poté začneme se samotnou regresí.
V dalších sezeních již jdeme zpět po událostech ze života, které souvisí s daným problémem.
Terapie probíhá v bdělém stavu a klient si vše pamatuje. Sezení trvá cca 1,5-2hodiny.

Názory klientů
 

Řešený případ

Paní D 45 let přišla s problémem pocitu úzkosti a strachu a bezradnosti - nevěděla, kde se berou a neměla k nim ani žádný objektivní důvod. Tento nesnesitelný stav vyústil až k návštěvě psychiatra a podání léků na zmírnění problémů. Psychiatr doporučil paní D., ať vyhledá terapeuta a řeší svůj problém i po mentální stránce. V tomto případě jsem zvolila osvědčenou metodu regresní terapie a po třetím sezení se paní D. cítila mnohem lépe a nekonkrétní pocity úzkosti a bezradnosti byly pryč.