rodinné konstelace

Rodinné konstelace


Systém rodinných konstelací založil německý psychoterapeut Bert Hellinger. Jedná se o účinný skupinový terapeutický proces, který má sílu a pomáhá přerušit i změnit ničivé rodinné vzorce neštěstí, nemocí, selhání a závislostí. Výsledky jsou často okamžité a téměř vždy překvapivé.
Zatímco většina psychologie se soustředí na zkoumání konfliktů v dětství, Hellingerova práce zkoumá události i tragédie v rodině. Hellinger zjistil, že traumatické události, jako je předčasná smrt rodiče, sourozence nebo dítěte, opuštění dítěte, trestný čin nebo sebevražda, může vyvíjet velký tlak ovlivňující pozdější generace. Členové rodiny, oslabeni neštěstím minulosti často pokračují ve vzorcích úzkosti, deprese, hněvu, viny, strachu, chronické nemoci a nesplněných vztahů. Jednoduše zcela nevědomě přebírají destruktivní rodinné vzorce, jako pokračování rodu.

"Děti se zřídkakdy nebo nikdy neodváží žít šťastnějším nebo více naplňujícím životem než jejich rodiče, nevědomě zůstávají věrní nevysloveným rodinným tradicím, které fungují neviditelně."
"Rodinné konstelace jsou způsob, jak objevovat základní rodinné vazby a síly, které byly přenášeny nevědomě po několika generacích . "
-Bertold Ulsamer
V čem Rodinné kostelace pomáhájí:
  • odhaluje rodinné vzorce. které se po generace opakují
  • náhled na rodinný systém
  • odhalení tajemství v rodině, která působí život jedince
Jak to probíhá:

Ve skupině lidí nebo tzv. asociační konstelace pouze s klientem. Klient je zcela při vědomí, po konstelacích vřele doporučuji klidné činnosti.


Řešený případ

paní L. 30 let přišla s občasnými úzkostmi, které se v poslední době opět začaly projevovat. V té době již brala léky. Postavily jsme pouze tzv. plyšové konstelace, tedy všechny důležité členy rodiny. Z postavení vyplynulo, že jedna z babiček byla vyloučena z rodiny. A právě toto vyloučení způsobilo klientce obtíže, neboť nevědomě vzala na sebe její osud. V okamžiku, kdy klientka přijala babičku do svého srdce a do své rodiny, přišlo opětné propojení v ženské linii. Paní L. zářila a na příští sezení se omluvila s tím, že se cítí skvěle.