NLP a hypnóza podle Miltona Ericksona


NLP je zkratka pro neurolingvistické programování, které se dnes řadí k uznávaným psychoterapeutickým metodám. NLP vzniklo v 70.letech minulého století v Americe a dnes je rozšířené po celém světě. NLP nám nabízí nové volby, nové pohledy, objevování našich hodnot, nové možnosti komunikace a hlavně možnost navázání důvěry mezi naším vědomím a nevědomím. Spřátelení těchto dvou našich částí je úžasné. NLP je skvělé, jak pro osobní rozvoj, tak i pro řešení našich zdánlivě nedůležitých problémů.

V čem NLP pomáhá:
  • osobní rozvoj všemi směry
  • zvládání fobie
  • vztahové problémy
  • zvládání truchlení
  • strategie kritiky
  • strategie nejrůznějších činností tak, aby byly co nejkratší a nejúčinnější
  • polarity (přijmout prohru i výhru, radost i smutek, klid i hněv atd..)
  • uvolňování závislosti ve vztazích
Jak to probíhá:

Na prvním sezení nejprve vysvětlím, jakým způsobem budou terapie probíhat, jaké činnosti je vhodné po terapii vynechat a klient se může na cokoliv zeptat tak, aby se cítil bezpečně. A poté začneme pracovat na daném problému. Terapie probíhá v bdělém stavu a klient si vše pamatuje. Sezení trvá cca 1-1,5 hodiny.


Názory klientů
 

Řešený případ

Paní K. 40 let měla problém se svým přítelem, nevěděla, jestli s ním má zůstat, nebo se s ním rozejít... Zvolila jsem metodu NLP zvanou "Uvolňování závislostí ve vztazích". Je to nádherná jemná technika na posílení vlastní hodnoty a uvolnění. Na další sezení přišla paní K. rozzářená a odhodlaná. Udělala to, co cítila, a nerozhodnost ve vztahu byla pryč.