Důstojný rozchod

Důstojný rozchod


Pokud už v našem vztahu nastala situce, kdy spolu nemůžeme nebo nechceme být a pokud jsou ještě ve vztahu navíc děti, jde o to, jak se rozejít tak, abychom se zato po letech nemuseli stydět před sebou ani ev. před svými dětmi. A je to možné. Bolesti se nevyhneme, to je jisté, ale můžeme se důstojně rozejít a vzít si ze vztahu to, co tam kdysi bylo hezké a jít do budoucnosti obohaceni o tuto zkušenost. Tím, že rozchod zvládneme důstojně s respektem i když s bolestí, ukazujeme cestu našim dětem a ukazujeme, že rozchodem nebo rozvodem svět ani život nekončí. A vždy když něco skončí, vytváří se prostor pro něco nového a záleží jen na nás, jaké to bude...
V terapii neřešíme vinu, ale zaměřujeme se na budoucnost, jak ji zvládnout a jak žít jeden bez druhého a přitom spolu umět komunikovat.

V čem Důstojný rozchod pomáhá:
  • Pomáhá ukončit určitou etapu života a začít další. Uvědomit si, že vztahy prostě někdy nevyjdou a přijmout tento fakt bez obviňování a někdy i nenávisti k partnerovi i sobě samému.
  • Uvědomit si, co bylo dobré a špatné a přijmout to a být za to vděčný jako za odrazový můstek v lepší budoucnost
Jak to probíhá:

1.sezení probíhá společně. Každý z partnerů má čas říci to, co považuje za důležité.
Další sezení probíhají po domluvě, buď společně, nebo s každým zvlášť.


Názory klientů
 

Řešený případ

Pan V. 42 let a slečna L. 25 let měli za sebou 3 roky krásného vztahu. Na první pohled se zdálo, že najednou se cosi stalo a z ničeho nic si přestali rozumět. Celou situaci jsme rozebrali nejprve společně a pak následovala sezení s každým z partnerů individuálně. Výsledkem byl rozchod, který bolel oba partnery, ale oba pochopili, že společná cesta skončila. S láskou a úctou se rozešli a dokonce si přáli v dalším životě jen to dobré. Obdivuji své klienty.